Pre turistov

» Mlynky - poloha
» Dopravné spojenia
» Slovenský raj
» Horská služba
» Poistenie do hôr
 

Mapy

» Google mapa
» Turistická mapa
» Lyžiarska mapa

 

Ubytovanie

» Ubytovanie
 

Aktivity

» Lyžovanie
» Turistika
» Sedačková lanovka
» Hipoturistika
» Voda Splav Rybolov
» Cykloturistika
» Jaskyne
» Pamiatky
 

Služby

» Predajne
» Reštaurácie
» Bankomaty
» Pošta
» Zdravotníctvo
» Požičovne
» Sprievodcovské
» Lyžiarska škola
» Šport a Fitness
» Wellness
» Súkromna doprava
 

 

Zmluvy r.2018

101. Nájomná zmluva-obec Mlynky-Bigoš Marián-priestory v budove č.324:

102. Zmluva obce Mlynky - NATUR PACK a.s. o likvidácii odpadových obalov:

103. Dodatok č.7 k zmluve o staveb.diele č.22/2001 - obec Mlynky - Arprog Poprad

104. Zmluva o dielo-cesta H.Dolina- obec Mlynky - fy REKOM-Košice s.r.o.:

105. Dohoda medzi Obec Mlynky - ÚPSVaR Sp.Nová Ves o pomoci v hmotnej núdzi:

106. KZ_Obec Mlynky_Kuchár Richard:

107. Prima banka Slovensko a.s.-obec Mlynky-zmluva o termínovanom úvere č.18/008/18

108. Prima banka Slovensko a.s.-obec Mlynky-dodatok č.3 k úverovej zmluve č.18/007/08

        z 21.1.2008 :

109. Telekom a.s. - obec Mlynky (1)Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb:

110. Telekom a.s. - obec Mlynky (2)Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb:

111. Enviromentálny fond SR - obec Mlynky. Zmuva č.128357 08 UO1-poskytnutie dotácie:

112. Potvrdenie zverejnenia:

113. Kuchá R.-dodatok č. 1 ku KZ : (č.106)

114. Mandátna zmluva obec Mlynky - Róbert Schrotter-ČOV Horná Kolónia, stavebný dozor:

115. Mandátna zmluva obec Mlynky - Robert Schrotter- Oprava cesty Mlynky- H.Dolina,stav.dozor:

116. Zmluva o vykonaní auditu obce 2018 - obec Mlynky - Gemeraudit s.r.o. Rožňava:

117. Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie- obec Mlynky-Mestské lesy SNV:

118. Zmluva o dielo: obec Mlynky - REKOM s.r.o. Košice č.03/2018 (MK).

119. Nájomná zmluva obec Mlynky-Anežka Terajová -nájom nebyt.priestorov

120. Zmluva o dielo - fasáda budovy OcÚ č.324 medzi: obec Mlynky-Š&L stav s.r.o. Smižany

Pre obyvateľov

» O obci
» Symboly obce
» História
» Štatistika
» Prírodné pomery

 

Inštitúcie

» Materská škola
» Základna škola
» Detský domov
» Farnosť