Pre turistov

» Mlynky - poloha
» Dopravné spojenia
» Slovenský raj
» Horská služba
» Poistenie do hôr
 

Mapy

» Google mapa
» Turistická mapa
» Lyžiarska mapa

 

Ubytovanie

» Ubytovanie
 

Aktivity

» Lyžovanie
» Turistika
» Sedačková lanovka
» Hipoturistika
» Voda Splav Rybolov
» Cykloturistika
» Jaskyne
» Pamiatky
 

Služby

» Predajne
» Reštaurácie
» Bankomaty
» Pošta
» Zdravotníctvo
» Požičovne
» Sprievodcovské
» Lyžiarska škola
» Šport a Fitness
» Wellness
» Súkromna doprava
 

 

Všeobecne záväzné nariadenia

 

Dokumenty na stiahnutie:

  • VZN č.21/2013 o poskytovní dotácií na území obce Mlynky-stiahnúť:
  • VZN č.25/2014 na náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd: stiahnúť tu.
  • VZN č.29/2014 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia: otvotiť tu:
  • VZN č.1/2016 o organizácii miestného referenda- otvoriť tu:
  • VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Mlynky: otvoriť tu:
  • VZN č.3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mlynky platné od 1.1.2017- otvoriť tu:
  • Smernica o poplatkoch za úkony a služby vykonávané OcÚ v Mlynkoch- otvoriť:
  • VZN č.6/2018 - umiestnenie volebných plagátov v obci - otvoriť:

         

 

Pre otvorenie dokumentov je potrebný program Adobe READER ver .9 a vyššie,alebo WORD ver.2007 alebo 2010.

 

Pre obyvateľov

» O obci
» Symboly obce
» História
» Štatistika
» Prírodné pomery

 

Inštitúcie

» Materská škola
» Základna škola
» Detský domov
» Farnosť